Czteroczęściowy
model profilaktyki

– cz3.


Public Health Agency of Canada

Poziom 2 Doradztwo dla dziewcząt i kobiet w wieku rozrodczym

CEL: ROZMOWY NA TEMAT SPOŻYWANIA ALKOHOLU ZE WSZYSTKIMI DZIEWCZĘTAMI I KOBIETAMI W WIEKU ROZRODCZYM

Drugi poziom profilaktyki obejmuje wspólne rozmowy na temat spożywania alkoholu i związanych z tym zagrożeń ze wszystkimi kobietami w wieku rozrodczym i ich sieciami wsparcia. Obejmuje to także rozmowy na temat sposobów radzenia sobie bez alkoholu, dostępnego wsparcia prenatalnego i planowania ciąży.

Opis

Lekarze od dawna są uznawani za ważne źródło informacji i wsparcia. Jednak wielu innych świadczeniodawców, którzy mają kontakt z dziewczętami i kobietami w wielu środowiskach, również okazało się pomocnych, gdy udzielają oni informacji i szybkiego wsparcia. W rzeczywistości profilaktyka FASD na poziomie 2 obejmuje ogólnosystemowe zobowiązanie wszystkich świadczeniodawców pracujących z kobietami do prowadzenia świadomej i pełnej szacunku rozmowy na temat spożywania alkoholu i innych substancji.

Przeprowadzone w 2002 r. w Kanadzie badanie dotyczące lekarzy i położnych [1] wykazało, że chociaż 94% wiedziało o FASD, mniej niż połowa świadczeniodawców konsekwentnie omawiała palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub uzależnienie z kobietami w wieku rozrodczym. Co więcej, tylko 54% czuło się przygotowanych do opieki nad kobietami ciężarnymi, które miały problemy z używaniem substancji. Pomoc świadczeniodawcom, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie omawiania spożywania alkoholu i związanych z nim zagrożeń ze wszystkimi kobietami w wieku rozrodczym, jest kluczowym elementem profilaktyki FASD.

Istnieją mocne dowody na skuteczność krótkich, opartych na współpracy rozmów motywacyjnych [2] w celu zmniejszenia ryzyka ekspozycji na alkohol w ciąży. W rzeczywistości świadczeniodawca, który przyjmuje empatyczne podejście oparte na współpracy, jest jednym z najsilniejszych czynników przesądzających o tym, czy kobieta będzie w stanie się zmienić [3].

Korzyści

W przypadku wdrożenia tego poziomu profilaktyki, ryzyko picia w czasie ciąży jest omawiane ze wszystkimi dziewczętami i kobietami, a także oferowany jest szereg opcji i zasobów dla zapewnienia zdrowych ciąż, podejmowania właściwych decyzji przez kobiety i dostępu do wsparcia w razie potrzeby.

Dziewczęta i kobiety, które spożywają alkohol w ryzykowny sposób, uzyskują pomoc w celu ograniczenia lub zaprzestania spożywania alkoholu w czasie ciąży, a te z poważnymi problemami alkoholowymi i innymi problemami zdrowotnymi mają zapewnioną kompleksową opiekę opisaną w Poziomie 3 profilaktyki.

Refleksje na temat Poziomu 2 Profilaktyki

Ten poziom profilaktyki ma kluczowe znaczenie dla dziewcząt i kobiet posiadających informacje i wsparcie potrzebne do zapewnienia sobie zdrowej ciąży i zmniejszenia ryzyka urodzenia dziecka z FASD. W przeszłości nie wszystkie dziewczęta i kobiety były pytane o spożywanie alkoholu. Co więcej, doświadczenie stygmatyzacji, a nawet sposób postrzegania lub strach przed osądem ze strony świadczeniodawców stanowi barierę dla dziewcząt i kobiet poszukujących świadczeń. Niektóre grupy kobiet, takie jak kobiety z klasy średniej, które są biologicznymi matkami dzieci z FASD, zgłosiły, że nie otrzymały potrzebnych im informacji. Dlatego ważne jest, aby pytać wszystkie dziewczęta i kobiety w wieku rozrodczym, co wiedzą o ryzyku spożywania alkoholu w czasie ciąży, oraz zapewnić informacje i wsparcie dostosowane do ich potrzeb.

Jest bardziej prawdopodobne, że rozmowy i szybkie wsparcie będzie zapewniane raczej przez pracowników podstawowej opieki zdrowotnej i innych świadczeniodawców niż przez specjalistów ds. uzależnień. Dlatego też ważne jest przeszkolenie każdego świadczeniodawcy, aby czuli się oni pewni siebie, zaangażowani i kompetentni w rozmowach o używaniu substancji.

Przykłady działań w ramach Poziomu 1 profilaktyki  z Kanady:

Szkolenie  ActNow BC-Healthy Choices in Pregnancy

www.hcip-bc.org

Szkolenie dla lekarzy i innych osób na temat używania substancji w ciąży PRIMA (Pregnancy-Related Issues in the Management of Addictions)

www.addictionpregnancy.ca

Internetowy moduł edukacyjny dla lekarzy: FASD –  Zapobieganie spożywaniu alkoholu podczas ciąży

www.MDcme.ca

Linia informacyjna i wspacie dla kobiet i specjalistów

Motherisk Help line 1-877-327-4636

www.motherisk.org

Omówienie stosowania substancji z kobietami w ciąży Canada Prenatal Nutrition Programs

www.phac-aspc.gc.ca/dca-dea/programs-mes/cpnp_main_e.html

Tłumaczenie “Fetal Alcohol Spectrum  Disorder (FASD) Prevention: Canadian Perspective”, opracowanego przez Public Health Agency of Canada