Informacje o Rejonowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych i Specjalistycznych w Krakowie:

Na terenie Krakowa działają cztery rejonowe poradnie psychologiczno–pedagogiczne:

1. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1
31-067 Kraków, ul. Chmielowskiego 1, tel./fax: 012-430-50-52
Dyrektor – Jolanta Skóra
Teren działania poradni obejmuje dzielnice I-III Miasta Krakowa
2. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2
30-523 Kraków, ul. Siewna 23 d, tel. 012-415-69-68
Dyrektor – Elwira Zadęcka
Teren działania poradni obejmuje dzielnice IV-VII Miasta Krakowa
3. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 3
30-306 Kraków, ul. Konfederacka 18, tel./fax 012-266-19-50
Dyrektor – Małgorzata Piec
Teren działania poradni obejmuje dzielnice VIII-XIII Miasta Krakowa
4. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 4
31-977 Kraków, os. Szkolne 27, tel. 012-644-18-85
Dyrektor – Elżbieta Piwowarska
Teren działania poradni obejmuje dzielnice XIV-XVIII Miasta Krakowa

Oraz cztery poradnie specjalistyczne:

1. Krakowski Ośrodek Terapii
31-056 Kraków, ul. Miodowa 12, tel. 012-422-18-58
Dyrektor – Barbara Woszczyna
2. Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej
31-154 Kraków, ul. Półkole 11, tel. 012-412-15-66
Dyrektor – Ewa Pohorecka
3. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych
31-046 Kraków, ul. św. Gertrudy 2, tel. 012-422-43-83, fax 012-421-40-87
Dyrektor – Małgorzata Niewodowska
4. Samorządowy Ośrodek Psychologiczno–Pedagogiczny dla Dzieci Przedszkolnych
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 30 a, tel. 012-632-87-73
Dyrektor – Wanda Papuga