O NAS

Fundacja Archipelag działająca na rzecz osób z FASD i ich rodzin – stworzona przez rodziców i dla rodziców. Powstała z bezgranicznej miłości i bezsilności, w trosce o dobre i godne życie osób z diagnozą.
Ambicją Fundacji Archipelag jest stworzenie systemu zapewniającego wsparcie osobom z FASD w domu, w szkole, w pracy, w życiu codziennym.
Główne obszary działalności Fundacji:

  • Zwiększanie świadomości  społeczeństwa w zakresie problematyki FASD oraz szeroko zakrojona profilaktyka

  • Organizowanie różnych form wsparcia dla rodziców, adopcyjnych i biologicznych, wychowujących dzieci z FASD

  • Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie pracy z dzieckiem z diagnozą

  • Współpraca z instytucjami „pierwszego kontaktu”

  • Działania na rzecz wprowadzenia w polskim systemie prawnym zapisów chroniących i wspierających osoby dotknięte FASD

  • Zapewnienie pomocy młodzieży i młodym dorosłym w wyborze szkoły ponadpodstawowej i zawodu

  • Tworzenie platformy współpracy i konsolidacja środowiska

  • Wpieranie badań dotyczących FASD

NAZWA

Dlaczego Archipelag?

Wyszliśmy z założenia, że nikt nie jest samotną wyspą (Tomas Merton). Wspólnie tworzymy archipelagi, czyli zespoły wysp o tym samym pochodzeniu geologicznym. Nasz Archipelag łączy FASD.

Nie wszyscy wiedzą, że nie są sami. Chcemy im to powiedzieć i pokazać. Chcemy zbudować mosty do tych wysp, aby osoby z FASD – dzieci, młodzież, dorośli i ich rodziny mogły po nich przejść do świata, wyjść z ukrycia wstydu i bezradności, aby szukać wsparcia i korzystać z pomocy, która już istnieje, aby być razem.

Takimi wyspami są nie tylko ludzie ale także urzędy, instytucje, środowiska. Ich działania podejmowane oddzielnie, bez wiedzy co robią inni, bez współpracy i porozumienia, mają mniejszy zasięg i siłę oddziaływania. Chcemy to zmieniać, łączyć, konsolidować, wzmacniać. Chcemy budować partnerstwo w ważnej dla setek tysięcy ludzi sprawie.

Serdecznie pozdrawiam

Bożena Kolańska-Zytke