Czteroczęściowy
model profilaktyki

– cz2.


Public Health Agency of Canada

Poziom 1 Podnoszenie świadomości

 

CEL: SZEROKO ZAKROJONA ŚWIADOMOŚĆ I PROMOCJA ZDROWIA

 

Ten pierwszy poziom profilaktyki skierowany jest do całego społeczeństwa, w tym dziewcząt i kobiet w wieku rozrodczym. Ma on na celu:

  • podnoszenie świadomości na temat ryzyka związanego z piciem alkoholu w ciąży oraz alternatyw dla spożywania alkoholu w tym okresie
  • sygnalizowanie, gdzie dostępna jest pomoc dla osób, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z piciem, oraz
  • promowanie zaangażowania członków społeczności w podnoszenie świadomości na temat działań w zakresie zapobiegania FASD

 

Opis

Broszury, kampanie prewencyjne, znaki ostrzegawcze w barach i inne formy edukacji publicznej to przykłady tego, jak ludzie wcielają w życie cele podnoszenia świadomości.

Ten poziom stanowi fundament dla pozostałych trzech poziomów profilaktyki, docierając do największej liczby osób oraz zwiększając świadomość i redukując piętno i poczucie winy.

Strategie rozwoju społeczności są również kluczowym elementem poziomu 1 profilaktyki FASD. Ludzie jednoczą się, aby zwiększać świadomość na temat używania substancji przez kobiety oraz powiązanych problemów zdrowotnych i społecznych, a także łączyć ze sobą osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi dotkniętymi FASD. Chodzi o łączenie osób, które mogą przyczyniać się do podnoszenia świadomości i działania oraz angażowanie ich we współpracę nad wprowadzaniem zmian na poziomie społeczności i zmian systemowych.

 

Korzyści

Dla niektórych kobiet tego rodzaju informacje są wystarczające, aby wprowadzić lub utrzymać pozytywne zmiany w ich zdrowiu. Ten poziom profilaktyki może zapewnić odpowiednie informacje wszystkim, którzy ich potrzebują, aby podejmować decyzje dotyczące spożywania alkoholu w ciąży. Ten poziom profilaktyki służy również łączeniu ludzi, dzięki czemu mogą oni współpracować ze sobą, aby system świadczeń był bardziej przyjazny dla kobiet mających problemy z używaniem substancji oraz pracować nad szeregiem rozwiązań na poziomie społeczności, które wspierają zdrowie kobiet i dzieci.

Refleksje na temat Poziomu 1 Profilaktyki

Ten poziom profilaktyki jest ważny dla kobiet, które nie mają informacji, mają błędne przekonania lub chcą wiedzieć, jak uzyskać dostęp do świadczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w okresie prenatalnym. Jeśli świadomość jest już wysoka, strategie zapobiegania na poziomie 1 mogą mieć niższy priorytet. Tam, gdzie potrzebna jest zwiększona świadomość, ogólne informacje kierowane do kobiet mogą nie być pomocne dla niektórych podgrup, może być natomiast wymagane przekazywanie informacji dostosowanych do dziewcząt i kobiet w zależności od wieku, dochodów, pochodzenia etnicznego i innych różnic.

Komunikaty dostępne w przychodniach, w których większość kobiet korzysta z opieki prenatalnej, mają dużą wartość, ale informacje te są również potrzebne w programach środowiskowych, opiece społecznej i innych punktach dostępu dla kobiet. Ludzie nie zmieniają się po zobaczeniu plakatu. Zmieniają się, ponieważ widzą plakat w kontekście miejsca, któremu ufają, a potem zaczyna się rozmowa, zaczynasz z tego punktu …

Przykłady działań w ramach Poziomu 1 profilaktyki  z Kanady:

Materiały informacyjne:

Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission – Effects Series  www.aadac.com/547_1430.asp   BC Health files (multilingual fact sheets)

www.bchealthguide.org/healthfiles/hfile38d.stm

Kampanie w mediach:

Saskatchewan Prevention Institute campaign

www.preventioninstitute.sk.ca/home/Media Yukon Health and Social Services “This is our baby”  www.hss.gov.yk.ca/publications Ontario’s Best Start campaign

www.beststart.org/resources/alc_reduction/index.html

Broszury:

From AWARE/CAMH booklet on women and alcohol  www.camh.net/About_Addiction_Mental_Health/Drug_and_Addiction_ Information/Women_and_Alcohol/index.html

Linia informacyjno:

Motherisk Help line 1-877-327-4636

www.motherisk.org

Speakers bureau:

Saskatchewan Prevention Institute  www.preventioninstitute.sk.ca/home/Program_Areas/Alcohol,_Tobacco__ Other_Drugs/Fetal_Alcohol_Spectrum_Disorder_(FASD)/Saskatchewan_FASD_ Speakers_Bureau

Strategie rozwoju:

Northern Family Health Society in Prince George, BC  www.nfhs-pg.org/documents/healthy-fasd-brochure.pdf  FASD Community Circle, Victoria, BC  www.fasdvictoria.org/article.php?story=Whoweare

Tłumaczenie “Fetal Alcohol Spectrum  Disorder (FASD) Prevention: Canadian Perspective”, opracowanego przez Public Health Agency of Canada