Dlaczego Archipelag?

Archipelag – grupa wysp
położonych blisko siebie,
najczęściej o wspólnej genezie
i podobnej budowie geologicznej.

Tomas Merton powiedział “nikt nie jest samotną wyspą”.

Tworzymy archipelagi, sąsiadujemy ze sobą i choć nie widać tego jesteśmy połączeni. Nasz Archipelag łączy FASD.

Nie wszyscy wiedzą, że nie są sami. Chcemy im to powiedzieć i pokazać. Chcemy zbudować mosty wsparcia pomiędzy wyspami, aby osoby z FASD – dzieci, młodzież, dorośli i ich rodziny mogły po nich przejść do świata, wyjść z ukrycia, wstydu i bezradności, aby szukać wsparcia i korzystać z pomocy, która już istnieje. Aby być razem.

Takimi wyspami są nie tylko ludzie, ale także urzędy, instytucje, różne organizacje. Ich działania podejmowane oddzielnie, bez wiedzy o tym, co robią inni, bez współpracy i porozumienia, mają mniejszy zasięg i siłę oddziaływania. Chcemy to zmieniać, łączyć, konsolidować, wzmacniać. Chcemy budować partnerstwo w ważnej dla setek tysięcy ludzi sprawie.

Tę piękną nazwę i logo zawdzięczamy Magdzie i Andrzejowi z Motor Studio. Dziękujemy!