Dr Rafał Młyński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.  Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego. Aktualnie pracownik naukowy i wykładowca Wydzialu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Logopeda prowadzący terapie zaburzeń komunikacyjnych, m.in. u dzieci ze spektrum Płodowego Zespołu Alkoholowego (ang. FASD).

Udział w projekcie będzie dotyczył tematyki funkcjonowania ucznia z FASD w szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania form i metod nauczycieli przedmiotowych w pracy z dzieckiem z FASD. Zostaną przedstawione najczęstsze trudności, z jakimi borykają się dzieci z FASD na poszczególnych przedmiotach (język polski, matematyka, historia, nauki przyrodnicze) oraz propozycje działań dla nauczycieli umożliwiających efektywny proces edukacyjny zaburzonych uczniów.