Dr Rafał Młyński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.  Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego. Aktualnie pracownik naukowy i wykładowca Wydzialu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Logopeda prowadzący terapie zaburzeń komunikacyjnych, m.in. u dzieci ze spektrum Płodowego Zespołu Alkoholowego (ang. FASD).

Udział w projekcie będzie dotyczył tematyki funkcjonowania ucznia z FASD w szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania form i metod nauczycieli przedmiotowych w pracy z dzieckiem z FASD. Zostaną przedstawione najczęstsze trudności, z jakimi borykają się dzieci z FASD na poszczególnych przedmiotach (język polski, matematyka, historia, nauki przyrodnicze) oraz propozycje działań dla nauczycieli umożliwiających efektywny proces edukacyjny zaburzonych uczniów.

Publikacje:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Wystąpienia konferencyjne:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.