Kolejna, tym razem ogólnopolska, konferencja w jakiej Fundacja wzięła udział odbyła się w Zakopanem  w dniach 27-29 maja 2019 roku i nosiła tytuł „Miejsce rodziny w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście i gminie – w kierunku profesjonalizacji działań.” Poprowadziliśmy wykład „Rodzina z dzieckiem z FAS – jak ją wspierać.” Odbiór spotkał się z dużym zainteresowaniem członków gminnych komisji oraz pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – głównych adresatów tego spotkania. Konferencję finansował NPZ  a organizatorami byli SPS i PARPA.