Powstają nowe ośrodki diagnostyczne.

 Fundacja Archipelag

 

Aktualnie mamy w Polsce zaledwie kilkanaście punktów diagnozy i terapii FASD, z czego jeden punkt w Krakowie jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich w ramach świadczeń NFZ. Trzy punkty są dedykowane mieszkańcom, których samorządy finansują działalność ośrodków, dotyczy to Gdańska i Gdyni oraz Łodzi. W Toruniu jego mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnej diagnozy w działającej tam fundacji. Pozostałe punkty prowadzą swoją działalność komercyjnie. Koszt takiej diagnozy to minimum kilkaset złotych…

Tym bardziej cieszą nas nowe jednostki finansowane ze środków samorządowych.

Powstają nowe ośrodki diagnostyczne.

Fundacja Archipelag

 

Aktualnie mamy w Polsce zaledwie kilkanaście punktów diagnozy i terapii FASD, z czego jeden punkt w Krakowie jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich w ramach świadczeń NFZ. Trzy punkty są dedykowane mieszkańcom, których samorządy finansują działalność ośrodków, dotyczy to Gdańska i Gdyni oraz Łodzi. W Toruniu jego mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnej diagnozy w działającej tam fundacji. Pozostałe punkty prowadzą swoją działalność komercyjnie. Koszt takiej diagnozy to minimum kilkaset złotych…

Tym bardziej cieszą nas nowe jednostki finansowane ze środków samorządowych.

We Wrocławiu rozpoczęło działalność Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii FASD rozpoczęło. To pierwsza w regionie finansowana przez samorząd województwa poradnia do diagnozowania zespołu płodowych zaburzeń alkoholowych. Dzięki wsparciu diagnoza i terapia jest bezpłatna. Centrum działa w pomieszczeniach Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 9. Kieruje nim pediatra dr Renata Poteralska, a w poradni FAS pracują psycholodzy, logopeda i psychiatra.
Rejestracji dziecka można dokonywać w dni powszednie w godz. 14-18 telefonicznie pod nr tel. 798 732 307 lub na adres mailowy koordynator.fasd@dopdim.pl. Wszystkie informacje można też uzyskać na stronie internetowej www.centrumfas.pl

 

W Lublinie otwarto Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD działający przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.  

W poradni będą specjaliści, którzy wykonają pełną diagnozę, która to będzie punktem wyjścia dla terapii. W skład zespołu specjalistów wchodzą: lekarz psychiatra, pediatra, logopeda, psycholog, pedagog, terapeuta. Ponadto planowane są:

  • konsultacje i prace z indywidualnym dzieckiem z FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznym w domu;
  • indywidualne spotkania psychoedukacyjne rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Punktu znajdują na stronie internetowej ROPS w Lublinie: www.rops.lubelskie.pl   

Ponadto w Starej Łubiance pod Piłą powstaje kolejny ośrodek diagnostyki i terapii dzieci z FASD. Tu także badania będą darmowe w ramach kontraktu z NFZ. W 8 budynkach po dawnej szkole rolniczej w Starej Łubiance już działa Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii. Pod tą nazwą kryją się internat, pracownie, szkoły branżowe dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim lub umiarkowanym, a nawet Liceum Ogólnokształcące dla osób z autyzmem. Teraz trwa remont finansowany przez urząd marszałkowski w Poznaniu, a młodzież uczy się w trybie zdalnym. Po modernizacji oferta ośrodka się poszerzy. W 8 budynkach po dawnej szkole rolniczej w Starej Łubiance już działa Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii. Pod tą nazwą kryją się internat, pracownie, szkoły branżowe dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim lub umiarkowanym, a nawet Liceum Ogólnokształcące dla osób z autyzmem. Teraz trwa remont finansowany przez urząd marszałkowski w Poznaniu.

 

Jeśli znasz inne ośrodki warte polecenia daj nam znać kontakt@fundacja-archipelag.com

Tu: link do mapy ośrodków