W pierwszej połowie marca (kilka dni po rejstracji) Fundacja wzięła udział w jednej z największych na świecie konferencji naukowych poświęconych tematyce FASD w Vancouver – 8th International Conference on Fetal Alcohol Spectrum Disorder – Research, Results and Relevance. Blisko 900 osób z całego świata przyjechało wysłuchać znakomitych prelegentów i dzielić się swoimi doświadczeniami. W wyniku odbytych spotkań, licznych spotkań i rozmów, nawiązaliśmy szereg kontaktów ze światowej klasy specjalistami i rozpoczęliśmy współpracę z kluczowymi ośrodkami  zajmującymi się problemami osób z FASD na świecie. Uzyskaliśmy dostęp i pozwolenie na tłumaczenie i nieodpłatne wykorzystywanie opracowanych przez nich materiałów.  Jak tylko je przetłumaczymy będą dostępne w sekcji „materiały”.

Był to mój pierwszy kontakt z najznamienitszymi nazwiskami w środowisku. To, co najbardziej mnie ujęło, to ogromna skromność tych ludzi i pokora w zdobywaniu wiedzy, a jednocześnie niesamowita otwartość i chęć dzielenia się z innymi dorobkiem wielu lat pracy.