Małgorzata Tomanik

Małgorzata Tomanik jest z wykształcenia pedagogiem. Obecnie robi studia doktoranckie na Uniwersytecie w Maastricht, Holandia.  Od 28 lat mieszkam i pracuje zawodowo w Kanadzie. Ukończyła tam  kursy w zakresie Nauczania Dorosłych na Uniwersytecie w Wiktorii, Brytyjska Kolumbia. Uzyskała certyfikaty w następujących dziedzinach: zaburzenia psychiczne  a upośledzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, modyfikacja zaburzeń  w zachowaniach,  trauma wczesnodziecięca, współczesne metody współpracy z rodziną, prowadzenie grup wsparcia dla rodzin oraz ukończyła intensywne, wielowarstwowe szkolenie w zakresie FASD przeprowadzone przez Ministerstwo Do Spraw Rozwoju Dzieci i Rodziny w Brytyjskiej Kolumbii.

Małgorzata od 12 lat  pracuje jako FASD Key Worker (Pracownik Kluczowy), a od 6 lat prowadzi prywatną praktykę konsultacyjną pod nazwą Parenting Paradigm. Małgorzata posiada doświadczenie w pracy z rodzinami dzieci i młodzieży z FASD, wspieraniu zespołów pracujących z rodzinami i opiekunami oraz w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych  dla gron pedagogicznych, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, policjantów jak również dla rodziców i opiekunów. Od 2013 roku Małgorzata  prowadzi współpracę z polskimi środowiskami zajmującymi się budowaniem systemu opieki dla dzieci i młodzieży z FASD oraz ich rodzin. Ponadto, Malgorzata prowadzi wykłady na międzynarodowych konferencjach  z zakresu FASD w Kanadzie i Polsce.

Publikacje:

Tomanik, M. FASD w Kolumbii Brytyjskiej, cz.1. Remedium 2017, nr 5, s. 10-11

Tomanik, M. FASD w Kolumbii Brytyjskiej, cz.2. Remedium 2017, nr 6, s. 24-26