Kryzysy w życiu dzieci i młodzieży.

– kurs VOD dla rodziców i opiekunów.


prowadzi Tomasz Bilicki

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji spotkać się z nami na szkoleniu w Krakowie, proponujemy kurs VOD składający się z lekcji wideo z prezentacją – czas trwania około 90 minut.

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

  • Wprowadzenie do psychologii kryzysu
  • Kryzys i ostra reakcja na stres
  • Samouszkodzenia i myśli samobójcze
  • Jak pomagać osobie w kryzysie

Szkolenie jest nieodpłatne, w związku z ograniczoną ilością miejsc, osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie chęci udziału na adres kontakt@fundacja-archipelag.com
Osoby zakwalifikowane otrzymają kod dostępu i szczegóły dotyczące kursu.

TOMASZ BILICKI – pedagog, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży przy Fundacji Innopolis w Łodzi, członek The International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii (m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Ośrodku Psychoterapii “Mały książę” w Krakowie). Prowadzi konsultacje, terapię i interwencję kryzysową dla nastolatków. Uczy WOS ósmoklasistów na łódzkich Bałutach. www.innopolis.pl