Mgr Katarzyna Kowalska

Studia psychologiczne ukończyła w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie studentka ostatniego roku studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ, a także uczestniczka 4 – letniego szkolenia kwalifikującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty
Poznawczo- Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej (PTTPB).
Zawodowo związana z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie.
W swojej pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką neuropsychologiczną i terapią dzieci z FASD.
Zajmuje się również działalnością dydaktyczną i naukową, prowadząc zajęcia dla studentów medycyny i psychologii, uczestnicząc i kierując licznymi projektami naukowymi.