Lek. Katarzyna Anna Dyląg

Lekarka, specjalistka pediatrii, doktorantka na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, przygotowująca pracę doktorską dotyczącą wad narządowych u pacjentów z FASD pod opieką dr hab. n. med. Doroty Drożdż, prof. UJ. Członkini zespołu Centrum Kompleksowej Diagnostyki FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w zaangażowana. Autorka publikacji naukowych i doniesień zjazdowych o tematyce FASD. Na stałe współpracuje naukowo z prof. Christiną Chambers (USA), prof. Paulem Gardem (Wielka Brytania), dr Sylvią Roozen (Holandia) i prof. Leopoldem Curfsem (Holandia). W 2017 roku odbywała staż naukowo-kliniczny na University of California San Diego (UCSD) pod opieką prof. Kennetha Jonesa, autora pierwszej na świecie publikacji dotyczącej FAS. Współzałożycielka grupy roboczej opracowującej polskie kryteria diagnostyczne dla FASD.

Publikacje:

Dylag K, Fidalgo SVS, Gard PR, Patel BA. Prenatal alcohol exposure reduces 5-HT concentration in mouse intestinal muscle and mucosa. Environ Toxicol Pharmacol. 2018 Jul;61:24-29. doi: 10.1016/j.etap.2018.05.011

Dyląg K, Wroński B, Przybyszewska K, Dumnicka P. Air pollution is associated with incidence of viral croup among children living in Kraków area, Poland. Folia Med Cracov. 2018;58(1):69-79. PubMed PMID: 30079902

Dylag K, Sikora-Sporek A, Bańdo B, Boroń-Zyss J, Drożdż D, Dumnicka P, Przybyszewska K, Sporek M,
Walocha JW, Wojciechowski W, Urbanik A; Magnetic resonance imaging (MRI) findings among
children with fetal alcohol syndrome (FAS), partial fetal alcohol syndrome (pFAS) and alcohol related
neurodevelopmental disorders (ARND) Przegl. Lek. 2016; 73 (9): 605-609

Dylag K, Klimek-Piotrowska W, Koziej M, Hołda M, Piątek K, Wszołek K, Tyszka A, Kmiotek E, Pliczko M,
Śliwińska A, Krauss K, Miszczyk M, Waligóra M; Increased prevalence of overweight and obesity
among Polish children age 14-18 between 2001 and 2013 from Krakow, Poland -a cross-sectional
study Progress in Health Sciences 2015; 5(1): 156-161.

Dylag K, Hubalewska-Mazgaj M, Surmiak M, Szmyd J, Brzozowski T; Probiotics in the mechanism of
protection against gut inflammation and therapy of gastrointestinal disorders. Curr Pharm Des.
2014;20(7):1149-55

Januś D, Wójcik M, Kalicka-Kasperczyk A, Maślanka A, Radwańska M, Olchawa-Czech A, Dylag K,
Małgorzata G, Starzyk J; Hypertension in obese children and adolescents. Przegl Lek. 2013;70(1):6-10.
Wójcik M, Januś D, Maślanka A, Olchawa-Czech A, Radwańska M, Dylag K, Dolezal- Ołtarzewska K,
Roztoczyńska D, Tyrawa K, Zygmunt-Górska A, Kumorowicz-Czoch M, Kalicka- Kasperczyk A,
Ciechanowska M, Stelmach M, Nazim J, Starzyk J; Disorders of lipid metabolism in adolescents with
simple obesity. Przegl Lek. 2010;67(11):1168-71.

Jabłońska S, Dylag K, Drożdż D, Zachwieja K, Miklaszewska M, Pietrzyk JA; Peritonitis in the course of
peritoneal dialysis complicated with leukopenia in 14- years old patient with nail patella syndrome – a
case report. Nefrol. Dializoterapia Pol. 2011;15(2):131-133

Wystąpienia konferencyjne:

Dylag K. Prevalence of Urinary System Defects Among Patients with FASD 8th International Conference on Fetal Alcohol Spectrum Disorder; Research, Results and Relevance Integrating Research, Policy and Promising Practice Around the World, 6-9.03.2019 , Vancouver

Dylag K. PAE Reduces 5-HT Concentration in Mouse Intestinal Muscle and Mucosa  8th International Conference on

Fetal Alcohol Spectrum Disorder; Research, Results and Relevance Integrating Research, Policy and Promising Practice Around the World, 6-9.03.2019 , Vancouver

Dylag K. Increased prevalence of genitourinary system defects among individuals with Fetal Alcohol Spectrum Disorders EUFASD Alliance Program Fourth European Conference on FASD 2018, 24.09-26.09.2018 , Berlin

Dylag K. MRI findings amongst children with FASD European Conference on FASD 2016 Royal
Holloway, University of London, 12-15.09.2016

Dylag K. Incontinence problems in children with FASD: a Polish study European Conference on FASD
2016 Royal Holloway, University of London, 12-15.09.2016

Dylag K, Bańdo B, Sikora-Sporek A; Conclusions after one-year-long experience of the first
multidisciplinary FASD diagnostic center in Poland, EUFASD Alliance Program Third European
Conference on FASD, 20-22 October 2014