Czteroczęściowy
model profilaktyki

– cz5.


Public Health Agency of Canada

Poziom 4 Wsparcie poporodowe

CEL: WSPARCIE DLA MATEK Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Ten poziom profilaktyki FASD obejmuje wspieranie młodych matek w utrzymaniu zdrowych zmian dotyczących spożywania alkoholu oraz powiązanych problemów zdrowotnych i społecznych, które były one w stanie wprowadzić podczas ciąży. Obejmuje to także wspieranie młodych matek, które nie były w stanie dokonać zmian w używaniu substancji w czasie ciąży, aby nadal pomagać im w poprawie ich zdrowia i zapewnieniu wsparcia społecznego, a także dla zdrowia ich dzieci. Może to również obejmować usługi wczesnej interwencji dla ich dzieci.

Opis

Poziom 4 profilaktyki FASD obejmuje ciągłą, całościową, nieoceniającą opiekę zdrowotną, wsparcie społeczne, rzecznictwo i wsparcie rówieśnicze – wszystko zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w byciu matką, która ma lub miała problemy z alkoholem. Wspiera on również kobiety, które nie mają problemów z alkoholem, które chcą ponownie zacząć pić umiarkowanie, aby ustalić harmonogram karmienia piersią, w celu zmniejszenia ryzyka ekspozycji na alkohol przez mleko matki.

Poprzednie koncepcje zapobiegania FASD często nie obejmowały zapewnienia wsparcia w okresie poporodowym. Jednak coraz częściej pomoc jest postrzegana jako ważna zarówno dla kobiet, które były w stanie zaprzestać używania substancji w ciąży w celu zapobiegania nawrotom, jak i dla kobiet, które nadal borykają się z problemami alkoholowymi lub które są matkami biologicznymi dzieci z FASD. Profilaktyka FASD na poziomie 4 ma na celu zapewnienie matkom wsparcia poporodowego w celu dalszej poprawy ich zdrowia, a także zdrowia ich dzieci. Może również obejmować programy dla matek, podobne do tradycyjnych programów dla rodziców.

Korzyści

Dla matek karmiących piersią – ważne jest, aby matki karmiące piersią posiadały dokładne informacje na temat ryzyka związanego z ekspozycją na alkohol przez mleko matki i sposobów ograniczania tego ryzyka [7, 8].

Dla matek, które były w stanie ograniczyć spożywanie alkoholu w czasie ciąży, może być niezbędna pomoc w dalszym radzeniu sobie z nałogiem i dostęp do wsparcia, które pomoże im ograniczyć ryzyko.

Dla matek w okresie rekonwalescencji – Ponieważ powrót do zdrowia po problemach związanych z używaniem substancji i uzależnieniem jest procesem, bardzo ważne jest, aby pomóc młodym matkom z uzależnieniami, które były w stanie osiągnąć cele dotyczące abstynencji podczas ciąży, aby kontynuować powrót do zdrowia [9].

Dla matek z ciągłymi problemami alkoholowymi lub mających dzieci dotknięte FASD – wykazano, że kompleksowe wsparcie udzielone w ciągu 3 lat po porodzie pomaga matkom, które wciąż borykają się z problemami alkoholowymi i matkom biologicznym dzieci z FASD, w dokonywaniu zmian, które poprawiają ich zdrowie, zwiększają ich zdolność rodzicielską i zmniejszają ryzyko, że problem ten dotknie ich kolejne dziecko [10].

Refleksje na temat Poziomu 4 Profilaktyki

W placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w innych usługach środowiskowych i programach rzeczniczych ważne będzie dalsze znajdowanie skutecznych sposobów wspierania matek i ich rodzin – zarówno tych matek, które były w stanie, jak i tych, które nie były w stanie przestać pić w czasie ciąży.

Ważne jest wczesne wsparcie, które zapewnia dzieciom z prenatalną ekspozycją na alkohol działania interwencyjne i wsparcie, jakiego mogą potrzebować. Większość matek chętnie robi wszystko, co w ich mocy, aby pomóc swoim dzieciom w uzyskaniu dostępu do tego wsparcia. Dzięki temu procesowi pomocy dzieciom, można pomóc matkom w uporaniu się z poczuciem winy i odpowiedzialności za skutki spożywania alkoholu w czasie ciąży, a także pomóc w rozwiązaniu problemu uzależnienia od substancji i związanych z nimi problemów, a także w zapobieganiu urodzeniom kolejnych dzieci, które mogą być dotknięte tym problemem.

Przykłady działań w ramach Poziomu 4 profilaktyki  z Kanady:

Programy mentoringu dla społeczności Aborygenów

Health Canada’s First Nation and Inuit Health Branch

www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/famil/preg-gros/intro-eng.php

Programy mentoringu dla społeczności lokalnych nie-Aborygenów

Stop FASD, Manitoba

www.gov.mb.ca/healthychild/fasd/stopfasd.html

Programy społecznościowe dla dzieci (CAPC), takie jak Breaking the Cycle in Toronto

www.breakingthecycle.ca

Program wsparcia Healthy Generations Family Support Program in Sioux Lookout www.clsiouxlookout.com/fasd.htm

Międzyagencyjny program FASD Program in Winnipeg

www.ifasd.mb.ca

Wielopłaszczyznowy program Crabtree Corner Family Resource Center, Vancouver, BC CAPC, mieszkanie poporodowe, 12-tygodniowa grupa wsparcia FASD, międzypokoleniowa grupa wsparcia FASD Crabtree Corner

www.ywcavan.org/content/Crabtree_Corner/258/31/113

Podejście do dyskusji poporodowej – OAR (Own Act and Reflect) Intertribal Health Authority – Vancouver Island

www.intertribalhealth.ca/

Program wizyt domowych – Healthy Families – Yukon

www.hss.gov.yk.ca/programs/family_children/early_childhood/healthy_families/

Tradycyjny program dla rodziców

Skookum Jim Friendship Centre in Whitehorse  www.skookumjim.com  Housing support Maxxine Wright

www.atira.bc.ca/mwhousing.html

Tłumaczenie “Fetal Alcohol Spectrum  Disorder (FASD) Prevention: Canadian Perspective”, opracowanego przez Public Health Agency of Canada