Czteroczęściowy
model profilaktyki

– cz1.


Public Health Agency of Canada

Drodzy Państwo, poszukując doświadczeń w zakresie przeciwdziałania FASD oraz sposobów wsparcia osób borykających się z tym problemem, przeczesujemy dziesiątki materiałów z całego świata. Dzięki życzliwości organizacji i ludzi, którzy od wielu lat zajmują się tematem możemy podzielić się ich dorobkiem i wiedzą. Poniższy materiał został opracowany przez Kanadyjską Agencję Zdrowia Publicznego i przedstawia system wsparcia, jaki byśmy chcieli stworzyć w naszym kraju.

Czteroczęściowy model profilaktyki – cz.1

Zapobieganie FASD ma złożony charakter, wymaga ono znacznie więcej niż tylko dostarczania informacji o ryzyku związanym ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży. Zapobieganie ryzykownemu spożywaniu alkoholu przez kobiety w ciąży (oraz matki przed i po ciąży) nie dotyczy tylko jednego momentu, ani nie obejmuje pojedynczej interakcji z jednym świadczeniodawcą.

W ciągu ostatniej dekady w Kanadzie, specjaliści od promocji zdrowia i profilaktyki uczyli się, jak zapobiegać FASD, stosując wielosektorowe, holistyczne podejście. Poza poradami, aby nie pić podczas ciąży, te nowsze, holistyczne podejścia wykazały, że pomaganie kobietom w planowaniu ciąży, uzyskiwaniu opieki prenatalnej, poprawie ich odżywiania, zmniejszaniu stresu w ciąży i uzdrawianiu z pierwotnych przyczyn uzależnienia, takich jak doświadczenie przemocy – to wszystko przyczynia się do poprawy zdrowia kobiet i zmniejszenia ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego FASD.

Kanadyjscy specjaliści ds. profilaktyki zidentyfikowali cztery wzajemnie wzmacniające się podejścia profilaktyczne, jako skuteczne sposoby zapobiegania FASD. Te cztery poziomy profilaktyki obejmują działania ogólne i szczególne, które pomagają kobietom poprawić ich zdrowie i zdrowie ich dzieci, przy wsparciu rodziny, sieci wsparcia, usług i społeczności. Obejmują one:

  1. Pierwszy poziom profilaktyki polega na podnoszeniu świadomości społecznej poprzez kampanie i inne szeroko zakrojone strategie. Kampanie ściśle powiązane z podnoszeniem świadomości społecznej / marketingiem społecznym mogą być działaniami z zakresu polityki publicznej i promocji zdrowia, które mają na celu wspieranie ochrony zdrowia dziewcząt i kobiet. Zaangażowanie szerokiego grona osób na poziomie społeczności ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wsparcia społecznego i zmian społecznych.
  2. Drugi poziom profilaktyki polega na tym, aby dziewczęta i kobiety w wieku rozrodczym miały możliwość bezpiecznej rozmowy na temat ciąży, spożywania alkoholu i powiązanych zagadnień ze swoimi sieciami wsparcia i świadczeniodawcami.
  3. Trzeci poziom profilaktyki jest jeszcze bardziej konkretny. Chodzi o świadczenie usług w zakresie powrotu do zdrowia i usług wsparcia, które są wyspecjalizowane, specyficzne kulturowo i dostępne dla kobiet z problemami alkoholowymi i powiązanymi z nimi problemami zdrowia psychicznego. Usługi te są potrzebne nie tylko kobietom w ciąży, ale także przed zajściem w ciążę i przez cały wiek rozrodczy.
  4. Wreszcie czwarty poziom profilaktyki FASD dotyczy wspierania młodych matek w utrzymaniu zdrowych zmian, jakie były one w stanie wprowadzić podczas ciąży. Niezbędne jest również wsparcie poporodowe dla matek, które nie były w stanie dokonać istotnych zmian w używaniu substancji podczas ciąży. Pomoże im to w dalszej poprawie ich zdrowia i wsparcia społecznego, a także zdrowia ich dzieci. Na tym etapie ważne są również wczesne interwencje dla dzieci, które mogą mieć FASD.

W kolejnych artykułach przedstawimy Państwu w szczegółach wszystkie cztery poziomy profilaktyki.

Tłumaczenie “Fetal Alcohol Spectrum  Disorder (FASD) Prevention: Canadian Perspective”, opracowanego przez Public Health Agency of Canada