Weź udział
w badaniach


Fundacja Archipelag

W ramach realizacji celów, które postawiliśmy sobie zakładając tę fundację, kontynuujemy badania dotyczące FASD. Mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek mówić o tym, jak wygląda obecna sytuacja osób z FASD i jakie są ich potrzeby. Prowadzone obecnie badania są częścią większego – pierwszego w Polsce wielopłaszczyznowego projektu badawczego. Stanowią konieczny element w dyskusji na temat praw dzieci i osób z diagnozą.

Jeśli zatem wychowujesz dziecko (także dorosłe)  z FASD – nie zwlekaj i koniecznie wypełnij ankietę [LINK]

Badania prowadzi pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – dr J. Matejek, która w swojej pracy naukowej podejmuje zagadnienia związane z rodzinną pieczą zastępczą nad dzieckiem, aktywizacją rozwoju dziecka, pracą socjalną oraz działaniem instytucjonalnym wokół problemów i kwestii społecznych. Współpracuje także z instytucjami o charakterze opiekuńczym i społecznym, w tym także z naszą Fundacją.