Mgr Agnieszka Zofia Kosek

Pedagog, terapeuta pedagogiczny,  pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej i doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przygotowująca pracę doktorską dotyczącą rodzinnych uwarunkowań wspierania nauki dziecka z FASD, pod opieką dr hab. Iwony Czai-Chudyby, prof. UP. W roku 2018 ukończyła kurs dla edukatorów programu edukacyjno-terapeutycznego „FAStryga” na temat: „Pomoc dziecku ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorders) i jego rodzinie”. Jej zainteresowania naukowe związane są z edukacją dzieci z FASD na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także związaną z tym transgresją nauczycieli.

Publikacje:

A. Kosek, M. Klecka, I. Palicka, Możliwości wsparcia ucznia z FASD w szkole podstawowej – przegląd literatury i aktów prawnych. Konferencja Naukowa „FASD – wiele aspektów, wielu specjalistów, wspólne cele”, Kraków, 9-10.09.2019.

A. Kosek, Nadpobudliwość psychoruchowa wśród dzieci ze Spektrum Wrodzonych Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych Płodu (FASD). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nadaktywność i zaburzenie uwagi w kontekstach interdyscyplinarnych”, Piwniczna, 25-26.10.2018.