Konferencja
Naukowa

„FASD – wiele aspektów,
wielu specjalistów, wspólne cele”


Bożena Zytke

9 września –  Światowy Dzień Świadomości FASD. W tym czasie organizowanych jest wiele wydarzeń mających na celu uświadomienie przyszłym matkom konsekwencji spożywania alkoholu w ciąży, a także zwrócenia uwagi całego społeczeństwa na skalę problemu.

Fundacja Archipelag wzięła czynny udział w zorganizowanej przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie,
konferencji  naukowej „FASD  – wiele aspektów,  wielu specjalistów,  wspólne cele”. Wśród prelegentów znaleźli się lekarze i badacze z całego świata m. in.  Prof. Christina Chambers, dr Raja Mukherjee, dr Diane Black. Nie zabrakło najbardziej znanych nazwisk z Polski.

Wspaniały, poruszający wykład wygłosiła podczas sesji rodzicielskiej pani Katarzyna Kałamajska-Liszcz (autorka wielu publikacji i żona zmarłego w ubiegłym roku dr Krzysztofa Liszcza) wraz z córką Kasią. Świadectwo miłości rodzicielskiej i walki o godne życie dziecka wycisnęła nie jedną łzę na sali, ale jednocześnie dała nam jeszcze więcej siły i wiary, by dążyć do obranego celu jakim jest pomoc osobom z FASD.